8.6
1 seasons - 6 episodes

Loki

2021
Glorious Purpose

S01-E01 Chapter 1 Glorious Purpose

The Variant

S01-E02 Chapter 2 The Variant

Lamentis

S01-E03 Chapter 3 Lamentis

The Nexus Event

S01-E04 Chapter 4 The Nexus Event

Journey Into Mystery

S01-E05 Chapter 5 Journey Into Mystery

For All Time. Always.

S01-E06 Chapter 6 For All Time. Always.